Actueel

Op deze pagina zijn nieuwtjes aangaande onze verzamelgebieden te vinden die nog niet in ons Bulletin zijn gemeld.

 

Postaumaat
Let op! September bijeenkomst in Rotterdam.


De volgende bijeenkomst is niet in Utrecht (die zaak is per direct gesloten, niet rendabel meer). We kunnen terecht in Rotterdam.Automaatzegels Nederland
POSTNL-automaatstroken


Is het iemand al opgevallen dat de bonnen uit de Post&Go automaten vanaf het begin (Hilversum, 28-01-2017) bonnen met een onbedrukte achterzijde afgaven, maar dat er nu bonnen in omloop zijn met het PostNL-logo op de achterzijde?
Ik trof ze op 16-05-2017 aan in de PostNL-automaat aan het Kerkplein in Den Haag. Zie bijgevoegde scans.
H.A. Wolf

 

Postaumaat
VEILING 175 op 10 juni 2017 te Utrecht.


De veiling nieuwe stijl op 11 maart 2017 in Rotterdam was een succes. Op een paar postzegelboekjes na is alles ter plaatse verkocht. Het bestuur vraagt voor de volgende veiling aan de leden kavels in te brengen.
1. Stuur de scans van uw kavels uiterlijk 14 april 2017 naar eindredacteur Noortje Krikhaar (bulletin@postaumaat.nl);
2. Doe er een korte beschrijving bij (zie als voorbeeld Bulletin 174, blz.32 e.v.) en een startprijs;
3. Neem de kavels in aparte zakjes mee naar de Postaumaatbijeenkomst op 10 juni 2017 in Utrecht;
4. De verkochte kavels worden ter plaatse uitbetaald: geen veiling- en tafelkosten. De niet-verkochte kavels neemt u direct mee terug.

De veiling is er voor en door alle leden. Het bestuur ziet graag een net zo levendige veiling als op 11 maart 2017.

KOM OP 10 JUNI 2017 NAAR UTRECHT EN DOE MEE.


Postaumaat
Presentatie Fosfor-fouten op moderne zegels van Nederland

Een uitnodiging van Gijsbrecht K. van Dommelen, Secretaris VHF;
Zaterdag 21 maart kunt u een presentatie bijwonen in Den Haag van Jan Smith (lid van de Vereniging De Plaatfout) over fosforverschuivingen op moderne Nederlandse postzegels.

LEDENBIJEENKOMST VHF op dinsdag, 21 maart 2017 in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK, DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE

PROGRAMMA:
19.30 - 20.00
Gelegenheid voor koffie, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken.
20.00 - 20.30
Lezing van Jan Smith "Fosfor-fouten op moderne zegels van Nederland"
20.30 PAUZE

Leden van de Postaumaat die de lezing willen bijwonen zijn van harte welkom als mijn introducé, zij moeten zich dus even bij mij aanmelden: secretariaat@verenigdehaagsefilatelisten.nl, of even bellen: 070-3118733 in de avonduren of 070-3118730 overdag.

Er kan vlakbij gratis geparkeerd worden, maar dat moet dan niet aan de straat maar op de er schuin tegenoverliggende parkeerplaats van de plaatselijke sportvereniging. Op straat geldt een "betaald-parkeren" verordening en die wordt streng gehandhaafd!


Automaatzegels Nederland
Lokaties Post&Go automaten in Nederland


De locaties zijn:
000 = Collectclub (www.collectclub.nl)
001 = beurszuil (alleen op tentoonstellingen):
          28-01 en 29-01- 2017 op Filateliebeurs Hilversum,
          11-05 tot 13-05- 2017 op de Internationale Postzegelbeurs Essen (D)
002 = Collectclub winkel
          Vlietlaan 44c
          1404 CC BUSSUM
003 = Concept-store (vml. Hoofdpostkantoor)
          Kerkplein 6
          2513 AZ DEN HAAG

Rolzegels uit doosjes in de vestigingen:
? Bruna Emiclaer
Emiclaerhof 2
3823 EM Amersfoort (033-4530731)

? Cigo
Noordewierweg 157
3812 DE Amersfoort (033-4626523)

Tip: bel tevoren even om teleurstelling te voorkomen.

  


Postaumaat
LedenbijeenkomstPostaumaat
Contributie 2017


Het bestuur van Postaumaat

wenst u allen een voorspoedig 2017


1 januari 2017


Indien het er nog niet van is gekomen, wilt u dan s.v.p. de contributie voor 2017 voldoen?
€ 25,00 (binnenland) resp. € 35,00 (buitenland) op rek.nr. NL82ABNA0568114213 t.n.v. Pzv. Postaumaat te Tilburg onder vermelding van Contributie 2017.
Voor abonnement 2017 op maandblad Filatelie geldt: € 25,65 apart overmaken op bovenstaand rekeningnummer onder vermelding van Abonnement Filatelie 2017.

Hartelijk dank

Postzegelboekjes Nederland.
Postzegelboekjes Nederland 2017

PR = prestigeboekje (nieuwe emissie)
PP = prestigeboekje met persoonlijke zegels
PQ = boekje met persoonlijke zegels


NUMMER

PR 68
PR 69
PR 70
PR 71
PR 72
DATUM

2 januari
24 april
22 mei
19 juni
17 juli
OMSCHRIJVING

Nederlandse kippenrassen
Botanische tuinen in Nederland
Mooi Nederland, Beek- en rivierdalen
Nederlandse lekkernijen
Leven in de Noordzee
PRIJS

12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
INHOUD

10x1 (78)
10x1 (78)
10x1 (78)
10x1 (78)
10x1 (78)Gegevens onder voorbehoud.


PR68 "Nederlandse kippenrassen"


PR69 "Botanische tuinen in Nederland"


PR70 "Mooi Nederland, Beek- en Rivierdalen in Nederland"


PR71 "Nederlandse lekkernijen"


PR71 "Leven in de Noordzee"| postzegelboekjes Nederland | postzegelboekjes buitenland | hangboekjes |
| rolzegels Nederland | rolzegels rugnummertypen |
| automaatstroken Nederland | automaatstroken buitenland |
| loketstroken Nederland | loketstroken buitenland | klüssendorf rugnummers |
| actueel | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| bulletin | lidmaatschap | namen en adressen | links | forum |