Nieuwtjes archief postzegelvereniging Postaumaat 2002

Zie ook het nieuwtjes archief:
|2002|2003| 2004|2005|2006| 2007|2008|2009| 2010|2011|2012| 2013|2014|2015|

De leden van Postaumaat verzamelen postzegelboekjes, hangboekjes, rolzegels, baliefrankeer- en automaatstroken van Nederland en het buitenland. Kijk voor meer informatie op homepage van Postaumaat
Bulletin 118 is op 21 februari 2003 verschenen.

Eerder vermelde nieuwtjes staan hieronder vermeld.
Achter de link staat, in het zwart, het bulletinnummer vermeld. In dit bulletin wordt uigebreid ingegaan op het onderwerp.
 

Postzegelboekjes Nederland
Postzegelboekje 77, W1W1W1W2.

Het begon er op te lijken dat de (kleur)cilinderaanduidingen in de Walsall-postzegelboekjes, "de W-tjes", meer voor de aardigheid in de kaftjes stonden vermeld, dan dat zij echt wijzigingen in cilindergebruik aangaven. Er werden totnogtoe niet anders dan "enen" gevonden. Mar Struijs kreeg echter, half november, van een kennis te horen dat in postzegelboekje nummer 77, '5 voor Nederland', voor zwart cilindernummer 2 is gesignaleerd: W1W1W1W2. Ze werden gevonden aan de business balie van het postkantoor Kerkplein in Den Haag. Later zouden ze ook zijn gesignaleerd in Zaandam. Het gaat hierbij om het boekje dat op de postkantoren al geruime tijd vrijwel niet meer te krijgen is, ze zijn wel volop te vinden bij de Albert Heijn vestigingen!

Postzegelboekje 77, W1W1W1W1
PB 77 met cilindernr. W1W1W1W1
Postzegelboekje 77, W1W1W1W2
PB 77 met cilindernr. W1W1W1W2

Opvallend is dat de verticale zwarte streep links in het zegelbeeld bij de nieuwe W2 veel zwakker is dan bij de W1. Helaas is de plakking moeilijk te verbreken zonder beschadiging, bij een iets gedecentreerde plakking wordt zelfs het cilindernummer deels beschadigd en dan juist de 2 waar het om gaat!
 

Hangboekjes
Decemberzegels 2002.

Op 26 november verschenen de Decemberzegels 2002. Dit keer in het verhoogde tarief van 0,29. Naast het velletje van 20 zegels verscheen een mailer van eveneens 20 zegels (zie afbeelding hieronder) en een rol van 100 zegels.

Hangboekje December 2002, voorzijde
Mailer Decemberzegels 2002 tekst/dragerzijde
Hangboekje December 2002, beeldzijde
Mailer Decemberzegels 2002 zegelzijde
 

Rolzegels Nederland
Decemberzegels 2002.

De rollen zijn anders samengesteld dan vorig jaar het geval was. De cilinderomtrek bevat 18 zegels - vorig jaar 19- en in elke rol ontbreken derhalve twee van de twintig zegels. Bij de ontbrekende zegels gaat het telkens om een paar, twee zegels die in het velletje aaneensluiten. Er zouden aldus 20 verschillende paren kunnen ontbreken. Het was te verwachten dat er net als vorig jaar uiteindelijk 16 verschillende rollen zouden opduiken. Inmiddels is echter bekend dat er dit jaar sprake is van 14=2x7 verschillende rollen. Wanneer we de zegels in het velletje weer nummeren van linksboven naar rechtsonder, 1-20, en constateren dat de zegelvolgorde op de rol tegen de klok in gaat, van 20-1, dan kunnen we op dit moment (4 december) melden dat alle rollen zijn gevonden en wel met de volgende ontbrekende zegelparen: -1/2; -2/3; -3/4; -4/5; -5/6; -6/7; -7/8; -8/9; -9/10; -10/11; -11/12; -12/13; -19/20 en -20/1. Veertien van de twintig mogelijkheden.

Voor 5-strip verzamelaars betekent dit weer heel wat zoekwerk. Ook nu kunnen we weer "normale" en "afwijkende" 5-strips onderscheiden. In de normale strip wordt de zegelvolgorde niet onderbroken, de afwijkende strip ontstaat door het ontbreken van een zegelpaar. Elke rol levert vier voor die rol unieke afwijkende strips op.

Rolzegel December 2002
'normale' 5-strip: 9+8+7+6+5, nummer op zegel 9.

Rolzegel December 2002, afwijkende reeks
'afwijkende' 5-strip: 9+6+5+4+3, nummer op zegel 9.

Met de 14 verschillende rollen kunnen 76 verschillende 5-strips worden gemaakt: 20 normale + 14x4 afwijkende. Daarvoor is het dan wel nodig om alle 14 verschillende rollen te bemachtigen.

| postzegelboekjes Nederland | postzegelboekjes buitenland | hangboekjes |
| rolzegels Nederland | rolzegels rugnummertypen |
| automaatstroken Nederland | automaatstroken buitenland |
| loketstroken Nederland | loketstroken buitenland | klüssendorf rugnummers |
| actueel | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| bulletin | lidmaatschap | namen en adressen | links | forum |