Nieuwtjes archief postzegelvereniging Postaumaat 2003

Zie ook het nieuwtjes archief:
|2002|2003| 2004|2005|2006| 2007|2008|2009| 2010|2011|2012| 2013|2014|2015|

De leden van Postaumaat verzamelen postzegelboekjes, hangboekjes, rolzegels, baliefrankeer- en automaatstroken van Nederland en het buitenland. Kijk voor meer informatie op homepage van Postaumaat
Bulletin 118 is op 21 februari 2003 verschenen.
Bulletin 119 is op 3 juni 2003 verschenen.
Bulletin 120 is op 30 augustus 2003 verschenen.
Bulletin 121 is op 27 november 2003 verschenen.
Bulletin 122 is op 27 februari 2004 verschenen.

Eerder vermelde nieuwtjes staan hieronder vermeld.
Achter de link staat, in het zwart, het bulletinnummer vermeld. In dit bulletin wordt uigebreid ingegaan op het onderwerp.
 

Postzegelboekjes Nederland
5 voor de kaart.

Na ruim een jaar wordt weer eens een 'klein' postzegelboekje uitgegeven. Op 1 september 2003 verschijnt het boekje '5 voor de kaart'. Deze uitgifte vindt plaats in het kader van de Nationale Weken van de Kaart. Het boekje, met nummer PB81, bevat vijf identieke zegels van € 0,39 en vijf actiestickers. Het gaat om zelfklevende zegels in diepdruk, in een oplage van 800.000 gedrukt door Walsall Security Printers. Het artikelnummer is 231038.

Postzegelboekje 81 -5 voor de kaart-
 

Postzegelboekjes Nederland
5 voor de kaart, extra info

Met het op 1 september 2003 verschenen postzegelboekje '5 voor de kaart' (PB 81) hebben we voor het eerst te maken met een "ongevouwen", niet dichtgeplakt, (hang)boekje met zelfklevende zegels. De afmeting van het ongevouwen boekje is 38x250 mm. Precies op de helft, 125mm., is een ril aangebracht, waarmee het boekje kan worden gevouwen, of het deel van de actiestickers kan worden losgescheurd van het zegeldeel. Een tweede ril bevindt zich vlak boven de zegels, het deel met hangoog zou hierlangs afgescheurd kunnen worden. Met de actiestickers kan worden deelgenomen aan de verloting van reischeques. Het artikelnummer is 231038, de cilinderaanduiding W1W1W1W1.

Zegelzijde boekje 81
Zegelzijde van postzegelboekje PB 81

Dragerzijde boekje 81
Dragerzijde van postzegelboekje PB 81
 

Postzegelboekjes Nederland
'Prestige'-boekje 'Postzegels verzamelen'

Op de Postex 2003 te Apeldoorn (17-18-19 oktober)werd dit, voor Nederland, nieuwe type postzegelboekje voor het eerst beschikbaar gesteld. Met het boekje wordt reclame gemaakt voor het verzamelen van postzegels, de NVPH, de NBFV en de Collect Club. Het boekje bevat twee keer een velletje van vier 'verzamelen'-postzegels van 39c. Het drukproces van de zegel wordt toegelicht en de vier drukgangen (geel, magenta, cyaan en zwart) worden geïllustreerd met deeldrukken. De nominale zegelwaarde van het boekje is € 3,12, het boekje kost echter € 9,95!! Een verontrustend hoge toeslag. De afmetingen van het boekje zijn: 15(b)x10,3(h)cm, en het kaftje omvat 8 'velletjes'; drie tekstvellen, twee zegelvellen en drie zegeldeeldrukvellen. Het artikelnummer is 231111 en op de achterzijde wordt gesuggereerd dat het boekjesnummer 01/2003 is. De boekjes zullen niet aan de postkantoren beschikbaar zijn, bij de Collect Club en NVPH-handelaren zijn ze te verkrijgen. De oplage bedraagt 25.000 boekjes. Het lijkt wel zeker dat de uitgifte van dit boekje, en de vele die nog in 'prestige-uitvoering' zullen gaan verschijnen, in filatelistische kringen niet onomstreden zal zijn.


Voorzijde boekje 'Postzegels verzamelen'
Achterzijde boekje 'Postzegels verzamelen'
 

Hangboekjes
Mailers zonder lijmpunten !

De per 02.01.2003 verschenen 'van Gogh-zegels' zijn onder meer uitgegeven in twee mailers, hangboekjes van 50 zegels. Het gaat om '50 voor Nederland' met 50 zegels van € 0,39 en '50 voor Europa' met 50 zegels van € 0,59.

Mailer van Gogh, voorzijde
Gesloten mailer '50 voor Nederland'

Mailer van Gogh, achterzijde
 

Mailer Europa, voorzijde.
Gesloten mailer '50 voor Europa":

Mailer Europa, achterzijde.
 

Bij Collect Groningen zijn deze mailers, schapverpakkingen, nu ook te bestellen en wel onder de artikelnummers cs030008 (0,39) en cs030007 (0,59). De mailers zijn dan, net als de "kleine boekjes", niet met lijmpunten gesloten!
 

Hangboekjes Nederland
De vernieuwde mailer '50 voor de baby'

Het kon niet lang meer duren, ook bij de oudere mailers zou het PTT-logo eens moeten worden vervangen door het nieuwe TPG-logo. Rein Bakhuizen van den Brink signaleerde halverwege augustus 2003 de mailer '50 voor de baby' met het TPG-logo. De uitvoering van deze mailer is trouwens op tal van andere punten gewijzigd, teksten en afbeeldingen werden vernieuwd en aangepast aan recente uitgiften, de slogan 'schrijven zegt meer' kreeg onder meer een plaats op de 'voor'zijde. Als cilinderaanduiding is nu W2W2W2W2 te vinden. Artikelnummer en barcode bleven ongewijzigd.


Voorzijde van de mailer met TPG logo

Achterzijde van de mailer met TPG logo
Voor- en achterzijde van de vernieuwde mailer '50 voor de baby'

Cilinderaanduiding W1W1W1W1

Cilinderaanduiding W2W2W2W2
Het oude cilindernummer W1W1W1W1 is nu vervangen door W2W2W2W2
 

Hangboekjes Nederland
Vernieuwde mailer '50 voor het huwelijk' en '50 voor uw rouwbrieven'

Inmiddels zijn ook nieuwe TPG-versies gevonden van de mailers 50 voor het huwelijk' en '50 voor uw rouwbrieven'. Gerard Grootveld vond ze op 20 respectievelijk 23 augustus 2003. Ook nu gaat het om dezelfde zegels met in tekst en afbeeldingen aangepast dragerpapier. Bij de huwelijksmailer is de cilinderaanduiding W2W2W2W2 te vinden, bij de rouwmailer W2W2W1.

Huwelijksmailer

W2W2W2W2
Nieuwe huwelijksmailer met TPG-logo nieuw cilindernummer W2W2W2W2


Voorzijde vernieuwde mailer '50 voor uw rouwbrieven'


Achterzijde vernieuwde mailer '50 voor uw rouwbrieven'


Postzegelboekjes Nederland
Van Goghzegel met L-vormige fosforbalk in nieuwe maileruitvoering

De van Gogh-zegel van 39c is uitgegeven in een nieuwe versie, waarbij de enkele fosforbalk is vervangen door een L-vormige. De mailer met 50 van deze zegels werd halverwege september 2003 gesignaleerd en hij wijkt duidelijk af van de eerdere mailer. De mailer is nu breder en bevat twee 'blokken' van 24(3x8) zegels, twee zegels zijn opgenomen in het bovenste deel van de mailer. De mailer is gevonden met cilinderaanduiding W1W1W1W1, maar ook zonder cilinderaanduiding. Het artikelnummer is ongewijzigd: 236602.

Voorzijde nieuwe van Gogh mailer
Voorzijde van Gogh-mailer in gesloten toestand

Achterzijde nieuwe van Gogh mailer
Achterzijde van Gogh-mailer in gesloten toestand
 

Rolzegels Nederland
Partijenpost-zegels krijgen nieuwe naam.

Sinds juli 2000 worden partijenpostzegels gebruikt om zakelijke post een 'persoonlijk tintje' te geven. We kennen bijvoorbeeld de 'tulp' (in vier kleuren) en 'haring-eter', maar ook de zegels die speciaal voor één bedrijf werden gedrukt, zoals de V&D-zegel. Deze laatste zegels werden ook wel 'bedrijvenzegel' genoemd. TPG Post gaat de zegels nu AttentieZegel en MerkZegel noemen, zo is in Collect 35 (lente 2003) te lezen. In april 2003 zullen twee nieuwe AttentieZegels verschijnen, de 'Lelie' -vergelijkbaar met de eerdere 'tulp' ook in vier verschillende kleuren- en de 'walvis'. De zegels zullen geen rugnummers hebben.


Partijenpostzegel Walvis
AttentieZegel 'Walvis' in 5-strip

Bij de 'Lelie-zegels' is dit keer geen sprake van een onderbreking in de kleurvolgorde in verband met de cilinderomtrek (zoals dat bij de 'Tulp' wel het geval was). Dit maakt het vergaren van de verschillende 5- of 6-strips eenvoudiger. Er zijn nu vier verschillende 5-strips of 6-strips te maken. Voor de 5-strips is een 20-strip voldoende en zijn de begin- en eindzegel van dezelfde kleur (zie de hieronder afgebeelde strips). Voor de vier verschillende 6-strips is een 25-strip nodig, de kleur van de eindzegel(links) is dan de kleur die op de kleur van de beginzegel(rechts) volgt.


Partijenpostzegel Lelie, geel

Partijenpostzegel Lelie, paars

Partijenpostzegel Lelie, rood

Partijenpostzegel Lelie, blauw
AttentieZegel 'Lelie': vier verschillende 5-strips
 

Rolzegels Nederland
Zakelijke zegels van 1 juli 2002 nu ook met kopstaand rugnummer.

Op 24.06.2003 werd door de heer van der Aa geconstateerd dat de zakelijke rolzegels die per 1 juli 2002 werden uitgegeven nu ook voorkomen met kopstaand rugnummer. Het gaat hierbij kennelijk om een nieuwe oplage. De kopstaande variant is te vinden in de doosjes met de speciale spaaractie-uitvoering ('kaartenbox-actie' lopende tot en met 4 aug.2003). De zegels zullen nummer 2001Rb en 2002Rb krijgen [39K8(3) en 78K8(3)].

Zakelijke zegel 39c met kopstaand nummer Zakelijke zegel 78c met kopstaand nummer
 

Baliefrankeermachinestroken
Bedrukking van het zelfklevende papier TPG ipv PTT.

Het zat er natuurlijk al lange tijd aan te komen, de papierrollen voor de Hytech balie-frankeermachines zouden moeten worden aangepast, PTT moest vervangen worden door TPG. Dit is inmiddels gebeurd, de bedrukking van het zelfklevende papier is echter nauwelijks gewijzigd, de meest minimale aanpassing: TPG in plaats van PTT! Waarbij het TPG ook nog vrij onduidelijk zichtbaar is, het is dan ook geen wonder dat deze aanpassing menigeen is ontgaan. Inmiddels zijn bfm-stroken met datum 27-01-2003 (Den Haag, Oude Middenweg) gevonden. Het is echter goed mogelijk dat er 'TPG-stroken' zijn met een vroegere datum.


Baliefrankeer, TPG logo
Hytech bfm-strook met TPG i.p.v. PTT
Baliefrankeer detail, PTT logo
PTT logo
Baliefrankeer detail, TPG logo
TPG logo
 
Note: Vroegst bekende gebruik van het nieuwe logo staat momenteel op 13-12-02 (Zie bulletin 132, Augustus 2006)

 

Baliefrankeermachinestroken
Bfm-stroken met kantooraanduiding.

Op de Hytech baliefrankeermachinestroken was tot voor kort alleen 'NEDERLAND', de waardeaanduiding en een datum- en tijdsaanduiding te vinden. Bij de voorgaande Frama loketfrankeermachines had elke strook een eigen kantooraanduiding en machinenummer (bv. FM 5134). Inmiddels zijn er ook Hytech bfm-stroken gevonden waarop een PK (postkantoor?) nummer is te vinden. Naast de hieronder afgebeelde strook van een kantoor in Nunspeet is ook PK 012122 gemeld.


Baliefrankeer, Postkantoornummer Nunspeet
Nunspeet Hytech bfm-strook met PK-nummer.
 

Baliefrankeermachinestroken
Bfm-stroken met businesspoint- en servicepuntaanduiding.

De stroken uit Hytech baliefrankeermachines -bij TPG de Business Points- zijn sinds 12 mei 2003 voorzien van een BP nummer. Dit in navolging van de postkantoor bfm-stroken, die sinds 24 maart 2003 een PK nummer hebben. Ook de TPG servicepunten hebben sinds de week van 12 mei 2003 een nummer.

Baliefrankeer Businesspoint Helmond.
Helmond Hytech bfm-strook met BP-nummer.
Baliefrankeer Servicepunt Zuidland.
Zuidland Hytech bfm-strook met SP-nummer
 

Baliefrankeermachinestroken Nederland
Uitbreiding gebruik Hytech baliefrankeermachines

Op maandag 17 november 2003 zal de functionaliteit van de Hytech zegelprinters worden uitgebreid, dit zou eerst al per 10 november plaatsvinden maar moest door technische problemen een week worden uitgesteld.
Naast de eenvoudige brieffrankering zal het mogelijk zijn pakketzegels (AVP en AVG), servicezegels en losse barcodestickers te printen. Nieuwe, beter beveiligde, papierrollen zullen worden gebruikt. De rollen zijn even breed als de nu gebruikte, zijn echter aan weerszijden gekarteld. Bij het verzenden van een AVG pakket kan een aanvullende (AD) worden verlangd, voor deze aanvullende dienst (bv. Verhoogde aansprakelijkheid) wordt dan naast de AVG pakketzegel een aparte AD-strook geprint. Het is mogelijk de inhoud van het pakket op de pakketzegel te laten afdrukken. Het zal nog steeds mogelijk zijn gewone frankering te printen, dit gebeurt dan, net als nu het geval is, in de breedte van de papierrol, de andere stroken zullen in de lengte van de rol worden afgedrukt.
Het ligt voor de hand dat in de (nabije) toekomst ook het aangetekendzegel door de printers zal worden afgedrukt. Op dit moment, vóór de ingebruikname (er zou op een tweetal kantoren in Zuid-Holland al zijn geëxperimenteerd) van de nieuwe functionaliteit, zijn alleen nog zwartwit afbeeldingen beschikbaar (uit BalieNieuws 46).


Pakketzegel AVG-AD met omschrijving van inhoud.AD-strook voor bij de AVG pakketzegel.


Gewone frankeerstrook op nieuw papier.
 

Baliefrankeermachinestroken Nederland
Aanpassing van de opdruk bij de Business- en Service Points

Op 8-12-2003 heeft er een aanpassing plaats gevonden bij de baliefrankeermachines. De opdruk bij de Business Points is nu identiek aan die van de postkantoren. Bij de Service Points heeft er ook een aanpassing plaats gevonden, alleen is die niet altijd identiek aan die van de postkantoren en Business Points. Bij een groot aantal Service Points is er een andere opdruk in gebruik genomen. (de waarde zonder Euro teken en Nederland staat rechtsboven)

Spijkenisse Marrewijklaan Zuidland Servicepunt Abbenbroek Servicepunt
Nieuwe BP opdruk Nieuwe SP opdruk Afwijkende SP opdruk
 

Baliefrankeermachinestroken Nederland
Nieuwe papierrollen Hytech baliefrankeermachines

De nieuwe papierrollen die vanaf 17 november in de Hytech balieprinters zullen worden gebruikt zijn net zo breed als de voorgaande; 5cm. De rollen zijn niet glad afgesneden maar gekarteld. De waarmerk-bedrukking is in de lengterichting en bestaat uit de zich langs de rand herhalende tekst TPG POST met logo in rood en blauw, en in bruin-oranje worden straatnamen in Nederland en buitenland met grote en kleinere cijfers over ca. de helft van de rolbreedte afgedrukt. De witte, onbedrukte helft van de rol doet de af te drukken barcode beter uitkomen.

Balieprinterrol
Deel van printerrol zonder (waarde)opdruk.

Balieprinterrol met cilindervoeg
Deel van printerrol met cilindervoeg bij La / Rambla.
 

Baliefrankeermachinestroken Nederland
Nieuwe programmering per 17.11.2003

Op 17 november 2003 is bij de Hytech baliefrankeermachines op de reguliere postkantoren gepoogd de nieuwe functionaliteit door te voeren. De Business Points en Service Points zijn nog volgens de oude programmering werkzaam en gebruiken nog de oude papierrollen. De overgang verliep verre van vlekkeloos, op veel kantoren werden weliswaar de nieuwe papierrollen ingezet, de herprogrammering, via het ALD, mislukte echter vaak. Bfm-stroken waren op de 17e dus te signaleren in de oude uitvoering, op nieuw papier met oude opdruk en op nieuw papier met de nieuwe opdruk.

Strook van Business Point
in oude uitvoering
Strook van Postkantoor,
nieuw papier, nieuwe programmering
Strook van Postkantoor,
nieuw papier, oude programmering


Losse Barcodesticker op nieuw papier
(met cilindervoeg bij La / Rambla)
Met dank aan J.Avis Sterk verschoven opdruk in Rosmalen
  
 
| postzegelboekjes Nederland | postzegelboekjes buitenland | hangboekjes |
| rolzegels Nederland | rolzegels rugnummertypen |
| automaatstroken Nederland | automaatstroken buitenland |
| loketstroken Nederland | loketstroken buitenland | klüssendorf rugnummers |
| actueel | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| bulletin | lidmaatschap | namen en adressen | links | forum |