Nieuwtjes archief postzegelvereniging Postaumaat 2004

Zie ook het nieuwtjes archief:
|2002|2003| 2004|2005|2006| 2007|2008|2009| 2010|2011|2012| 2013|2014|2015|

De leden van Postaumaat verzamelen postzegelboekjes, hangboekjes, rolzegels, baliefrankeer- en automaatstroken van Nederland en het buitenland. Kijk voor meer informatie op homepage van Postaumaat
Bulletin 122 is op 27 februari 2004 verschenen.
Bulletin 123 is op 2 juni 2004 verschenen.
Bulletin 124 is op 1 september 2004 verschenen.
Bulletin 125 is op 26 november 2004 verschenen.
Bulletin 126 is op 25 februari 2005 verschenen.

Eerder vermelde nieuwtjes staan hieronder vermeld.
Achter de link staat, in het zwart, het bulletinnummer vermeld. In dit bulletin wordt uigebreid ingegaan op het onderwerp.
 

Rolzegels Nederland
Twee nieuwe partijenpostzegels

Ter gelegenheid van de heropening van Koninklijk Theater Carré is een Port betaald / Partijenpost-zegel uitgegeven. Het gaat hier om wat TPG noemt een MerkZegel. De derde na de eerdere V&D- en TPG-zegels uit 2002. Bij deze uitgave is afgeweken van het uitgangspunt dat het bedrijf de fabricage van de zegel zelf bekostigt, hij is aan Carré geschonken.

    
MerkZegel 'Carré'

Voor het eerst is een Port betaald / partijenpost-zegel verschenen voor post naar het buitenland. Het gaat om een 'aanvulling' op de "Lelie'-zegels van 2003 en de zegel toont een waterlelie. De zegel is in 5000- en 10.000-rollen verkrijgbaar.

    
AttentieZegel 'Waterlelie'

 

Postzegelboekjes Nederland
Nieuwe mailers per 3 januari 2005

Op 3 januari 2005 zullen drie nieuwe mailers verschijnen:
** De huwelijkszegel zal worden vervangen door de breder toepasbare 39c-zegel 'voor de liefde'. Naast velletjes van 10 zelfklevende zegels zal deze zegel ook in een mailer van 50 verschijnen. Het aantal mailers zal 100.000 bedragen, het artikelnummer is 256626 en de drukkerij Walsall Security Printers.

Voorzijde mailer


'voor de liefde'-zegel


** De Van Gogh-zegel van 39c zal worden vervangen door een 'windmolen'-zegel (ontwerp Henri Ritzen) van 39c. Deze zegel zal naast een velletje van 10 zelfklevende zegels ook in een mailer van 50 verschijnen. Het aantal mailers zal 250.000 bedragen, het artikelnummer is 256625 en de drukkerij Walsall Security Printers.

Voorzijde mailer


'windmolen'-zegel


** In verband met de tariefswijziging per 1 januari 2005 zal de Metsu-zegel (61c) - voor het tarief binnen Europa - worden vervangen door een 'wonen'-zegel van 65c (ontwerp Henri Ritzen). Naast een blokje van vijf zegels zal ook een mailer van 50 zegels verschijnen. Het aantal mailers bedraagt 100.000, het artikelnummer is 256627 en de drukkerij Walsall Security Printers.

Voorzijde mailer


'wonen'-zegel


 

Postzegelboekjes Nederland
Baby-Mailers met L-vormige fosforbalk

Op 13 november zijn mailers met de geboorte (baby)zegels gevonden met L-vormige fosforbalk. De teksten, inclusief tarieven, zijn ongewijzigd.

 

Postzegelboekjes Nederland
Prestigeboekje 'Postzegeltaal'

Op 25 november verscheen -tegelijkertijd met de Decemberzegels- het vierde Prestigeboekje van dit jaar: Postzegeltaal. Het boekje bevat een verhaal over postzegels verzamelen van Tim Krabbé, met enkele persoonsgegevens van de schrijver. De zegelinhoud bestaat uit vier zegelvelletjes; twee maal vier verschillende Decemberzegels plus een velletje met de twee ontbrekende Decemberzegels, het vierde velletje bestaat uit een blokje van vier Persoonlijke Decemberzegels met een foto van Krabbé als tab. Zoals gebruikelijk is de prijs van het boekje € 9,95, waarvoor ditmaal € 4,06 aan frankeerwaarde wordt geleverd.
Het boekje heeft artikelnummer 241111 en boekjesaanduiding 04/2004.Voorzijde Prestigeboekje 'Postzegeltaal'
Achterzijde Prestigeboekje 'Postzegeltaal'
 

Postzegelboekjes Nederland
Mailer met nieuwe priorityzegels per 02.01.2004

De tarieven voor het verzenden van internationale post zullen per 1 januari 2004 worden gewijzigd, dat wil zeggen verhoogd. Hiertoe verschijnen een aantal zegels in de nieuwe tarieven. Nieuwe Priorityzegels zullen worden uitgegeven in de waarden € 0,61 en € 0,77. Alleen de waarde voor 'binnen Europa', de € 0,61, zal naast het velletje van 5 zegels ook als mailer van 50 worden verstrekt. Het artikelnummer van deze mailer zal 246601 zijn en de oplage bedraagt 100.000.

priorityzegel Januari 2004
Priorityzegel € 0,61 die in mailer zal verschijnen

De opbouw van de mailer wijkt af van voorgaande mailers. De mailer meet in gesloten toestand (bxh) 155x125mm., geopend 155x406mm. De vier deelbladen bevatten respectievelijk 2x5; 3x5; 3x5 en 2x5 zegels (van boven naar beneden). Het cilindernummer W1W1W1W1 bevindt zich dit keer linksonder op het 4e , is onderste, deelblad.

Voorzijde van het priority boekje Achterzijde van het priority boekje
PBM 26, 50 voor Europa, gesloten, voorzijde. PBM 26, 50 voor Europa, gesloten, achterzijde.

Cilindernummers van het priority boekje
Cilindernummer linksonder
 

Postzegelboekjes Nederland
'Mailer' met nieuwe zakelijke postzegels per 02.03.2004

Het ziet er naar uit dat het gebruik van (zakelijke) rolzegels beperkt gaat worden. TPG kondigt voor 2 maart 2004 de ingebruikname van twee nieuwe zakelijke postzegels aan met de mededeling "Dit keer niet op de rol, maar in een mailer van 100 stuks." Het is nog onduidelijk of het hier gaat om de mailers zoals we die nu al enige tijd kennen, of dat het gaat om wat in het buitenland wel wordt verstaan onder 'business sheets'! Het lijkt er op dat de zakelijke gebruiker steeds meer met deze sheets zal worden bediend en dat de rolzegel een steeds kleinere rol gaat spelen, misschien binnenkort wel geheel verdwijnt.

Nieuwe zakenzegels van 2004
Twee nieuwe zakelijke postzegels die per 2-3-2004 in 'mailers' van 100 verschijnen.

Het blijkt bij voornoemde uitgave te gaan om mailers, ergo schapverpakking voorzien van een hangoog. De mailers meten 186x126mm (bxh) in gesloten toestand en bestaan uit vier, langs een perforatie/ril af te scheuren, panelen. De drie onderste panelen bevatten elk 3x8 zegels, het bovenste paneel bevat naast het zegelblok van 3x8, vier losse zegels in het hangdeel. De cylinderaanduiding W1W1W1W1 is te vinden linksonder op het onderste paneel. De artikelnummers zijn 244301 (39c) en 244032 (78c).

Voor- en achterzijde, in gesloten toestand, van mailer 100 Zakelijke zegels van 39c

Voor- en achterzijde, in gesloten toestand, van mailer 100 Zakelijke zegels van 78c

 

Postzegelboekjes Nederland
Nieuwe prestigeboekjes 'Koningin Beatrix' en 'Spyker'

In maart 2004 verscheen het tweede Prestigeboekje. Het Koningin Beatrix-boekje kost wederom €9,95 en heeft een nominale zegelwaarde van €4,29. Het boekje bevat om en om een zegel- en een tekstvelletje, totaal 11 velletjes; 5x tekst en 6x zegel. De zegelvelletjes zijn de 5 afzonderlijke paartjes uit het normale zegelvelletje van 10 zegels, het zesde velletje is het Amalia-blokje. Op de achterzijde is het artikel-nummer 240111 te vinden en de boekjes'nummering' 01/2004.Voorzijde boekje 'Koningin Beatrix prestige boekje'
Achterzijde boekje 'Koningin Beatrix prestige boekje'

Een derde Prestigeboekje verscheen op 7 mei 2004 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Jeugdfilatelie Nederland. Prijs van het boekje als voorheen €9,95, nu met €4,68 (12 zegels van €0,39) aan frankeer-waarde. Het boekje bevat nu 4 zegel- en 6 tekstvelletjes. Het velletje '50 jaar Jeugdfilatelie', met slechts twee verschillende zegels, is gebruikt. Twee velletjes met een blokje van twee horizontale paartjes, één velletje met een verticaal paartje links en één velletje met een verticaal paartje rechts. Op de achterzijde is het artikelnummer 240511 te vinden en de boekjes'nummering' 02/2004.Voorzijde boekje 'Spyker prestige boekje'
Achterzijde boekje 'Spyker prestige boekje'
 

Postzegelboekjes Nederland
Zegels in mailers '100x zakelijke zegels' nu ook met L-fosfor.

De verkoop van zakelijke postzegels wordt weer bevorderd met een spaarpunten-actie, de periode loopt van 14 juni t/m 8 augustus 2004. De actie betreft beide soorten rolzegels in doosjes van 100 èn de mailers van 100 zakelijke zegels. De mailers zijn net als de doosjes voorzien van een speciale actie-sticker. De zegels van de mailers blijken nu te zijn voorzien van een L-vormige fosforbalk, terwijl dit eerder I-vormig, verticaal, was. Deze aanpassing zagen we eerder bij de Van Gogh-mailer. Barcode, artikelnummer en ALD-nummer zijn gelijk gebleven.


Voorzijde gesloten mailer '100xZakelijke zegels' met actie-sticker
 

Postzegelboekjes Nederland
Zegels in mailers '50 voor Europa' nu ook met L-fosfor

De op 2 januari van dit jaar verschenen mailer '50 voor Europa' is nu ook gesignaleerd - medio juni 2004 - met 61c zegels (Gabriël Metsu) die zijn voorzien van een L-vormige fosforbalk. We zagen dit al eerder bij de kleinformaat-zegels Van Gogh en de zakelijke zegels 2004. De mailer is verder ongewijzigd wat betreft barcode, artikelnummer en cilinder(W)-aanduiding.


Voorzijde mailer '50 voor Europa' in gesloten toestand
 

Rolzegels Nederland
Spaarpunten-actie en rolzegels met rugnummertype 9 kopstaand.

De verkoop van de zakelijke (rol)zegels wordt in de periode 14 juni t/m 8 augustus 2004 bevorderd met een spaarpunten-actie (actie radiopen). De doosjes van 100 rolzegels zijn daartoe voorzien van een actiesticker.

Bij de rolzegel 'Herman' (39c. klein cijfer) werden rugnummers gesignaleerd van het type 9, kopstaand (39K9). Het onderscheid tussen type 8 en 9 is vooral te zien bij de cijfers 5, 7 en 8 (zie hiervoor het desbetreffende artikel in Bulletin 122, februari 2004)Enige 6-strip uit rol van 100 waarin cijfers(type 9) 5, 7 en 8 alle voorkomen

Zegel 39c en de twee rugnummers vergroot.
 

Baliefrankeermachinestroken
TPG overzicht van nummers op de baliefrankeermachine stroken

Op de website van de "Studiegroep Frankeerstempels Gemeenten" staat, onder de link postkantoren, een overzicht van bijna alle nummers (de TPG centercodes) die voorkomen op de baliefrankeermachinestroken van de postkantoren en service punten ! 
| postzegelboekjes Nederland | postzegelboekjes buitenland | hangboekjes |
| rolzegels Nederland | rolzegels rugnummertypen |
| automaatstroken Nederland | automaatstroken buitenland |
| loketstroken Nederland | loketstroken buitenland | klüssendorf rugnummers |
| actueel | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| bulletin | lidmaatschap | namen en adressen | links | forum |