Nieuwtjes archief postzegelvereniging Postaumaat 2006

Zie ook het nieuwtjes archief:
|2002|2003| 2004|2005|2006| 2007|2008|2009| 2010|2011|2012| 2013|2014|2015|

De leden van Postaumaat verzamelen postzegelboekjes, hangboekjes, rolzegels, baliefrankeer- en automaatstroken van Nederland en het buitenland. Kijk voor meer informatie op homepage van Postaumaat

Bulletin 131 is op 19 mei 2006 verschenen.
Bulletin 132 is op 25 augustus 2006 verschenen.
Bulletin 133 is 24 november 2006 verschenen.
Bulletin 134 is 1 maart 2007 verschenen

Eerder vermelde nieuwtjes staan hieronder vermeld.
Achter de link staat, in het zwart, het bulletinnummer vermeld. In dit bulletin wordt uigebreid ingegaan op het onderwerp.
 

Automaatstroken Nederland.
Impressie automaten Nijmegen.

Het is een prachtig en doelmatig postkantoor. Alles op postgebied is er tegen betaling te verkrijgen! Er staan twee, zelf te bedienen automaten voor postzegels. Bij de (postzegel)automaten kan je alleen betalen met een chipper of pinnen. De gleuf, linksboven op de foto, zit dicht en gaat ook niet open!!! Het apparaat werkt vrij eenvoudig. Alles gaat met aantippen op het scherm (zie foto). De twee WurliTzer automaten 'hangen' vol met zegels enz. (zie ook de foto). Ook heeft dit postkantoor een eigen dagtekenstempel (zie foto). Ik mocht mijn zelf gefrankeerde enveloppen afstempelen, ja, ja. En nu maar hopen dat ze niet alsnog in de stempelmachine terechtkomen.
(een bijdrage van J. Oosterboer)

 
 
 


Baliefrankeermachinestroken.
Nieuwe serie business points in Office Centres.

TNT post is op 19 oktober 2006 gestart met een nieuwe serie business points in Office Centres. Tot medio november 2006 waren dat er negen. En business point (het eerst genoemde) is uitgebrand en (nog) niet vervangen. De lijst is als volgt:

Rijssen
Groningen
Hoogeveen
Almelo
Hengelo
Enschede
Son
Hoofddorp
Almere
Wateringen
Nijverdalseweg 132
Kieler Bocht 11
Buitenvaart 1117
Windmolen 11
Granaatstr 20
Ir Schiffstr 248
Ekkersrijt 7101
J. Spijkerdreef 10
De Strubbenwg 27
Turfschipper 116
uitgebrand op
9723 JA
7905 SE
7609 NN
7554 TR
7547 RD
5692 HD
2132 PZ
1327 GB
2292 JB
21-07-06 
BP 113604
 
BP 113607
BP 113609
BP 113608
BP 113606
BP 113663
BP 113610
BP 113605
Automaatstroken Nederland.
Eerste automaatstroken in Heemstede.

Op 6 november 2006 is in Heemstede aan de Binnenweg 209 de eerste vestiging van het nieuwe type Postwinkel van TNT POST geopend. Twee automaten geven een nieuwe soort automaatstroken af met alleen de waarde en het nummer PK000002, derhalve geen datum. Op stroken naar het buitenland kan links op de automaatstrook de tekst PRIORITY worden bijgedrukt.
De automaat geeft ook pakketstroken af met een barcode van de bestemming. Op deze stroken wordt wel een datum gedrukt. De automaat neemt munten en papiergeld tot 20 euro aan en geeft wisselgeld terug. Ook kan men pinnen of chippen. De automaat geeft bij elke aankoop een bon af. Volgens de laatste berichten wordt op 10 november 2006 een nieuwe Postwinkel in Nijmegen geopend aan de Bisschop Hamerstraat. Op de automaatstroken zal het nummer PK000001 voorkomen. Deze winkel zal vanaf 14.00 uur toegankelijk zijn voor genodigden en verzamelaars. Gewone klanten kunnen er vanaf 11 november 2006 terecht. Een uitgebreide beschrijving van de automaten, stroken en bonnen verschijnt binnenkort in Bulletin 133.

Heemstede automaatstrook Heemstede priority

Heemstede pakketstrook


Rolzegels Nederland.
Nieuwe Zakelijke zegels van TNT post.

Vooruit lopend op tariefsverhogingen in januari 2007 verschijnen er in december 16 nieuwe 'producten' van TNT Post. Twee van deze producten zijn: zelfklevende Zakelijke zegels van 44 cent in rollen van 200 stuks en Zakelijke zegels van 88 cent in rollen van 100 stuks. Ze verschijnen op 11 december aanstaande. Ze verschijnen ook in onhandiger, maar wellicht goedkoper te fabriceren vellen van 100 stuks.
   
 

Baliefrankeermachinestroken.
International Postage Meter Stamp Catalog.

Vanaf 27 oktober 2006 is The International Postage Meter Stamp Catalog beschikbaar gekomen voor leden van de vereniging Postaumaat. De engelstalige catalogus heeft het formaat van een dik telefoonboek. Hij bevat 1216 bladzijden en 6500 afbeeldingen van loketstroken van alle landen van de wereld. Leden die de catalogus willen inzien of er tijdelijk over willen beschikken, kunnen contact opnemen met de secretaris Hens Wolf


 

Automaatstroken Nederland
Nieuw type automaat.

Op nog niet bekende data begin november 2006 zal een nieuwe automaat van Wincor Nixdorf worden geplaatst in winkelcentra in Heemstede en Nijmegen. Er is tevens sprake van een nieuw ontwerp frankeerstrook voor dit doel. Aan de afbeelding te zien kan alleen met pin of chip worden betaald, niet met gewoon geld. Of het om een ATM-automaat gaat of een soort ABAS als indertijd in Houten is nog onduidelijk.

 

Baliefrankeermachinestroken.
Per 14-08-06 bodemtarief € 1,12 in postkantoren.

Verrassend is de mededeling van TPG Postkantoor, dat met ingang van maandag 14 augustus 2006 de laagste waarde, die uit de baliefrankeermachines kan worden verkregen, is vastgesteld op 1,12. De laatste dag van de gangbare tarieven 0,39 en 0,78 is dus zaterdag 12 augustus 2006. Dat geldt ook voor lage (aanvullings)waarden als 0,02, 0,05, 0,10, etc.
Let wel: deze maatregel geldt alleen bij postkantoren en postagenten. Die stroken zijn te herkennen aan het nummer PK linksboven op de frankeerstrook. Alles wijst erop, dat de tarieven onder de 1,12 gewoon verkrijgbaar blijven in TPG-servicepunten (SP) en TPG-business points (BP).

Update
Bij bezoeken aan postkantoren op 14, 15 en 16 augustus 2006 bleek, dat de programmatuur van de frankeermachines nog niet was aangepast op het bodemtarief 1,12 euro. Lagere waarden kunnen dus nog steeds worden verkregen. Wel is de instructie van kracht om beneden die waarde postzegels in plaats van frankeerstroken te verkopen. Naar nu blijkt is het de bedoeling om de tariefaanpassingen gefaseerd per regio in de balieapparatuur in te voeren. Daarmee kan nog enige tijd gemoeid zijn. Op dit moment is nog niet bekend waar en wanneer de laatste dag van gebruik van tarieven onder de 1,12 euro zal zijn.

Zie ook deze mededeling.
 

Postzegelboekjes Nederland
Nieuwe tekst postzegelboekje 10 voor Nederland

Van het postzegelboekje met 10 verschillende zegels, welke 2 januari is uitgekomen, is vanaf 12 juni 2006 een nieuwe tekst beschikbaar. De oude tekst (bestellen jaarcollectie) is tijdelijk vervangen door een nieuwe tekst (digitale foto). zie bijlage. De variant is verkrijgbaar vanaf 12 juni 2006 (de actie in het boekje loopt van 12 juni tot en met 31 oktober 2006), maar de uitgifte van het boekje is pas 10 juni bekend gemaakt aan de postkantoren. Vanaf die datum konden de postkantoren dit boekje gaan bestellen bij hun maandelijkse bestelling. Er zullen maar heel weinig postkantoren zijn waar dit boekje 12 juni al verkrijgbaar was. (Met dank aan de Hr. H.M. v.d. Bruggen)


 Achterzijde van postzegelboekje 10 met de nieuwe tekst.
 

Baliefrankeermachinestroken
TNT Post vermelding op de bon.

Op 31 mei 2006 komt op de bonnen niet meer de koptekst TPG voor, maar TNT, te weten "TNT Post" op de bonnen van de business points en "TNT Post Servicepunt" op de bonnen van de servicepunten.Rolzegels Nederland
DM-zegel Postaumaat

Op 3 februari 2006 is de door Postaumaat bij TPG bestelde DM-zegel afgeleverd. Deze port-betaald zegel is door Nicolien van der Keur ontworpen en sluit aan bij het omslag-ontwerp van ons Bulletin. De zegel werd geleverd in twee rollen van 5000. Leden van de vereniging ontvangen in het maart-Bulletin nadere gegevens omtrent de verkrijgbaarheid van deze zegel. Verzamelaars die geen lid zijn van Postaumaat kunnen deze zegel bestellen bij Simon J. Delfos. De kosten zijn 2,- per losse zegel of 4,- per 5-strip, exclusief verzendkosten.
 DM-zegel Postaumaat in strip van zes resp. losse zegel.
 
| postzegelboekjes Nederland | postzegelboekjes buitenland | hangboekjes |
| rolzegels Nederland | rolzegels rugnummertypen |
| automaatstroken Nederland | automaatstroken buitenland |
| loketstroken Nederland | loketstroken buitenland | klüssendorf rugnummers |
| actueel | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| bulletin | lidmaatschap | namen en adressen | links | forum |