Nieuwtjes archief postzegelvereniging Postaumaat 2013

Zie ook het nieuwtjes archief:
|2002|2003| 2004|2005|2006| 2007|2008|2009| 2010|2011|2012| 2013|2014|2015|

De leden van Postaumaat verzamelen postzegelboekjes, hangboekjes, rolzegels, baliefrankeer- en automaatstroken van Nederland en het buitenland. Kijk voor meer informatie op homepage van Postaumaat

Bulletin 158 is februari 2013 verschenen
Bulletin 159 is juni 2013 verschenen
Bulletin 160 is september 2013 verschenen
Bulletin 161 is november 2013 verschenen

Eerder vermelde nieuwtjes staan hieronder vermeld.
Achter de link staat, in het zwart, het bulletinnummer vermeld. In dit bulletin wordt uigebreid ingegaan op het onderwerp.
 

Postaumaat
Vergader data van 2014

Vergaderdata 2014
De vergaderdata en -locaties van Postaumaat in 2014 zijn als volgt:
za. 15-03 Rotterdam
za. 14-06 Utrecht
za. 20-09 Utrecht
za. 13-12 Rotterdam.

Contributie 2014
Vergeet u niet de contributie voor 2014 over te maken?
€ 25,00 op rekening NL82ABNA0568114213 ten name van Pzv Postaumaat Contributie te Tilburg.

Het bestuur wenst u allen fijne Kerstdagen en een goed Nieuwjaar.
Wij zien u graag op onze bijeenkomsten in 2014.


Postaumaat
Voorbeelden van de PostNL printer

 

(Klik op de foto's voor een groter formaat)

Postaumaat
De jubileum bijeenkomst

Op zaterdag 14 december 2014 heeft de postzegelvereniging Postaumaat zijn 40-jarig jubileum extra luister bijgezet met een bijeenkomst vol activiteiten. Zo was er een interessante voordracht van Arjan Jochems van PostNL over de ontwikkelingen rond persoonlijke postzegels in 2014. Elk der aanwezigen kreeg een velletje van 10 zegels met de vuurtoren van Marken aangeboden.

Gedurende de hele dag bediende Els Schouten van PostNL een printer voor het maken van eigen postzegels. Er zat zelfs een applicatie op om jezelf als Kerstman, Kerstbal of Rembrandt te laten vereeuwigen op een velletje zegels. Uiteraard was dit een "publiekstrekker" van jewelste.

Een rijk van prijzen voorziene verloting en een veiling met uitzonderlijk goed materiaal (weinig retouren) hielden de zestig aanwezige leden tot laat in de middag bezig.
Onderstaande foto's geven een impressie van een uitermate geslaagde jubileumviering.

Een uitgebreide terugblik komt in Bulletin 162 (februari 2014).
Bent u nog geen lid en wilt u meedoen met deze actieve vereniging?
Kijk op www.postaumaat.nl en meld u nu nog aan voor maar € 25,00 per jaar.

 
 
 

(Klik op de foto's voor een groter formaat)

Postaumaat
Blokje van 3 zegels

Behalve het velletje van tien, de rolzegels en het boekje verscheen er op 14 december ook een blokje van drie zegels. Uit gegeven door PostNL en ook verkrijgbaar bij de Collect Club van de post. Aanwezigen tijdens de jubileumbijeenkomst werden getrakteerd op één exemplaar.
De blokjes zijn ook verkrijgbaar bij Nieuwtjesdienst 1 van Postaumaat. Niet gratis, maar voor € 2.75 per velletje + € 1.50 verzendkosten. Te bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van Postaumaat IBAN: NL88 ABNA 0568 1145 90. Vergeet niet het volledige adres erbij te vermelden!


Postaumaatblokje, komt ook in de Catalogus Persoonlijke Zegels van de NVPH.


Rolzegels Nederland
Jubileum rolzegels Postaumaat

Op de Postaumaat-vergadering van 21 september 2013 zijn twee verschillende persoonlijke rolzegels uitgekomen ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de vereniging.
Leden kunnen deze zegels zolang de voorraad strekt bestellen bij Martin Wolff van Nieuwtjesdienst 2.
De zegels kosten € 0,80 per stuk. Daarbij komen nog de portokosten.

U kunt uw bestelling per e-mail zenden aan Martin Wolff. U kunt ook telefonisch bestellen op nummer 020-6228424.


Postzegelboekjes Nederland
Jubileum postzegelboekjes Postaumaat

Op dezelfde datum - 21 september - verscheen ook het boekje 'Acht voor Postaumaat'. Het past in de reeks PQ-boekjes die ook in de NVPH catalogus 'Persoonlijke Postzegels' staan.
Het boekje is een uitgave van PostNL en daarom ook verkrijgbaar bij de Collect Club van de post. Maar Nieuwtjesdienst 1 (levert in abonnement boekjes van elk gewenst land) laat zich ook nu niet onbetuigd. Ze zijn ook daar bestelbaar.
Leden betalen € 4.80 per boekje, dus nominaal! Niet-leden kost het € 5.80. Bij beide komen er natuurlijk verzendkosten bij : € 1.80. Eenvoudig te bestellen door het bedrag over te maken op ING 56.81.14.590 ten name van Nieuwtjesdienst 1 te Waalwijk. Vergeet niet het volledige adres te vermelden.
Postaumaat
Jubileumviering in aantocht:


Postzegelboekjes Nederland
Postzegelboekje 45.Postaumaat
Postaumaatzegel gelanceerd!

Het zal ook in de bulletins dit jaar te lezen zijn, maar ook op deze site laten we graag weten dat we ons nu in een gedenkwaardig jaar bevinden: veertig jaar geleden kwam Postaumaat tot leven. Toen - in 1973 - nog Kontaktgroep voor Verzamelaars van Automaatboekjes en Rolzegels. We zijn wel wat uitgedund en niet allen van het eerste begin zijn nog onder ons, maar we willen aan dit schitterende jubileum toch wel wat aandacht schenken.
Allereerst met een velletje van tien persoonlijke zegels dat inmiddels op 24 januari verschenen is en waar tijdens de beurs in Loosdrecht al behoorlijk wat aandacht voor bestond.
De postzegel in het velletje is ontwerpen door onze 'huisontwerpster' Nicolien van der Keur. Het is een mooie kleurrijke zegel geworden, waar met name boekjesverzamelaars wel wat herkenbaars in kunnen vinden. Verzamelen naar motief is ín tegenwoordig, vandaar dat er enige populaire motieven in verwerkt zijn die ook in bestaande boekjes terug te vinden zijn. Het oude Nederlandse boekje (nummer 16 uit 1925) laat over het verzamelgebied geen misverstand bestaan.

Verkrijgbaar
Voor leden is - zolang de voorraad strekt - het velletje tegen kostprijs verkrijgbaar bij Nieuwtjesdienst 1. Daartoe kan men € 7.50 overmaken op ABN-AMRO 56.81.14.590 ten name van Postzegelvereniging Postaumaat Nieuwtjesdienst 1. Niet-leden betalen € 8.50.

Velletje van drie en postzegelboekje
Later dit jaar - de eigenlijke viering van het jubileum vindt tijdens de septemberbijeenkomst plaats - komen er nog een velletje met drie zegels en een postzegelboekje. Onze goede contacten met PostNL zorgen ervoor dat de uitgifte daarvan door de Post geschiedt. Ze zullen dan ook verkrijgbaar zijn bij de Collect Club van PostNL. Meer informatie volgt.

Postzegelboekjes Nederland.
Postzegelboekjes Nederland 2013

PR = prestigeboekje (nieuwe emissie)
PP = prestigeboekje met persoonlijke zegels
PQ = boekje met persoonlijke zegels


NUMMER

PR 44
PR 45
PR 46
PR 47
PR 48
PR 49

PP 33

PQ 7
DATUM

25 februari
22 april
21 mei
17 juni
09 september
19 oktober

?? augustus

21 september
OMSCHRIJVING

Burgers Zoo 100 jaar
Europapostzegels: Postvoertuigen
Mooi Nederland 2013 (Streekdrachten)
De Dag van de Molenaar
100 jaar Vredespaleis
Dag van de Postzegel

Erasmus universiteit 100 jaar

8 voor Postaumaat (1973-2013)
PRIJS

9.95
9.95
9.95
9.95
9.95
9.95

9.95

4.80
INHOUD

10x1 (54c)
  6x1 (90c)
10x1 (54c)
  9x1 (54c)
10x1 (60c)
10x1 (60c)

  9x1 (54c)

  8x1 (60c)Gegevens onder voorbehoud.


PR44 "Burgers Zoo 100 Jaar "


PR45 "Europapostzegels: Postvoertuigen"


PR46 "Mooi Nederland 2013 "


PR47 "De dag van de molenaar"


PR48 "100 jaar vredespaleis"


PR49 "Dag van de Postzegel"


PP33 "Erasmus Universiteit 100 jaar"| postzegelboekjes Nederland | postzegelboekjes buitenland | hangboekjes |
| rolzegels Nederland | rolzegels rugnummertypen |
| automaatstroken Nederland | automaatstroken buitenland |
| loketstroken Nederland | loketstroken buitenland | klüssendorf rugnummers |
| actueel | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| bulletin | lidmaatschap | namen en adressen | links | forum |