Automaatstroken Nederland

Automaatstroken uit Klüssendorf automaten

Op 22 augustus 1989 startte een proef met zes automaten van de firma Klüssendorf. De automaat leverde 14 vaste waarden (in latere tariefperioden 16 resp. 15) en gaf -op verzoek- een afrekenbon. Er hebben in het totaal 15 Klüssendorf automaten van dit 'grote', op de grond staande, type (631) in Nederland gestaan. De laatste automaat werd op 17 maart 2001 buiten gebruik genomen.


Klüssendorf automaat, type 631
Introductie Klüssendorf 631
door dhr Scheepbouwer
Bon uit Klüssendorf automaat
Nederland 1989 MiNr. 1
bon uit Klüssendorf 631
Automaatstrook Nederland, type Klüssendorf
AS met normale zwarte waardeopdruk

Automaatstrook Nederland, type Klüssendorf Rood/zwarte opdruk
AS met rood/zwarte waardeopdruk
door gebruik van tweekleurig
schrijfmachinelint

Naast de grote Klüssendorf automaten (type 631) werden per 18 maart 1991 de eerste kleinere automaten (type 696) van de firma Klüssendorf in gebruik genomen. Er werden in het totaal 31 van deze automaten geplaatst. Belangrijkste verschillen met het grote type zijn: geen mogelijkheid tot het verkrijgen van een kwitantie, geen geldteruggave en het kleinere aantal (knop)waarden (10, later 11). De laatste kleine automaat ging op 20 maart 2001 buiten bedrijf.

Klüssendorf automaat, type 696 Automaatstrook Nederland, processor storing Door een processor storing heeft de AS een waardeopdruk van 1c, tevens zijn, door een storing in het transportmechanisme, de gaten aan de bovenzijde gesloten.
FDC Klüssendorf

FDC automaat Kerkdriel; tevens eerste dag van de waarden 005 en 010 (18.III.91).
(Klik op de FDC voor een grotere afbeelding)
Kleine model Klüssendorf

De Klüssendorf automaten leverden over de opeenvolgende tariefperioden in totaal 30 verschillende waarden. Bij ingebruikname van vrijwel alle Klüssendorf automaten werden speciale Postaumaat FDC's gemaakt.

Automaatstroken uit Frama automaten

Op 21 mei 1996 werd op vijf postkantoren een postzegelautomaat van de firma Frama in gebruik genomen. De automaten konden alle waarden die eindigen op 0 en 5 leveren, vanaf 5 cent tot en met f.99,95. De verzamelservice in Groningen (thans Collect) leverde een set van vier waarden: 10, 70, 80 en 100. Er werden later nog twee automaten in gebruik genomen. PTT beschouwde het functioneren van de Frama automaten niet als een succes en in april 2001 wordt de laatste automaat -Eindhoven Stationsplein- verwijderd.

FRAMA Automaat
Frama automaat FE 1610
Automaatstrook FRAMA
Nederland Frama MiNr. 2.1
Automaatstrook FRAMA, kopstaande opdruk
AS met kopstaande opdrukAutomaatstroken uit Nagler automaten

Terwijl de Klüssendorf en Frama automaten nog in gebruik zijn, besloot PTT tot het testen van een derde type automaat, nu van de firma Nagler. Op 20 maart 1997 werden 5 automaten in gebruik genomen, ze stonden alle op kantoren -business balies- van PTT Post Zakelijke markt. De Nagler automaat is elektronisch veel ingewikkelder dan de Frama en heeft een geïntegreerde weegschaal met een tarievenmodule. De gebruikte papierrollen zijn gelijk aan die welke bij de Frama worden gebruikt. De waardeopdruk is nu echter rood. Ook nu kunnen alle waarden eindigend op 0 en 5 worden gedrukt. Het is mogelijk een transactiebon te krijgen.
Ook de Nagler automaten voldeden niet volgens PTT, onder meer door de veelvuldige storingen. De laatste automaat -Moerdijk Plaza- ging in september 1999 definitief buiten gebruik.


Nagler automaat
Nagler automaat.
Het vervangen van een rol.
Automaatstrook Nagler
Nederland Nagler MiNr. 2.2
Automaatstrook Nagler, verschoven opdruk
AS met naar links verschoven opdruk

Automaatstroken uit Hytech automaten

Onaangekondigd werd eind 2000 een proef gestart met automaten van de firma Hytech. Op een drietal locaties werden 7 automaten getest. Ook nu werden de papierrollen gebruikt die we al kennen van de Frama en Nagler automaten. De waardeopdruk is dik zwart en de stroken komen samenhangend -doorstoken- uit de zegelprinter. In Gouda en Rosmalen werd op 28 augustus 2000 gestart, later volgde Meppel.
Belangrijk verschil met de andere automaten is dat deze niet door de klant zelf kan worden bediend, het zijn in wezen baliefrankeermachines. De automaatstroken hebben echter alleen een waardeopdruk, geen datum, en moeten worden gestempeld.
Een 18-tal waarden zijn voorgeprogrammeerd, verder zijn alle tariefwaarden te printen. Het gebruik van de Hytech automaten werd per 2 december 2000 al weer gestaakt.

Hytech automaat
Hytech weegschaal en printunit
aan de balie in Rosmalen.
Automaatstrook Hytech
Hytech AS
met stempel Gouda
Automaatstrook Hytech, rafelig gesneden
AS met waardeopdruk in 3 cijfers
rafelig gesneden

In het eerste halfjaar van 2001 werd het gebruik van alle typen automaten die automaatstroken afgeven beëindigd. Na een korte proefperiode werden per 1 juli op grote schaal Hytech baliefrankeermachines in gebruik genomen.

Automaatstroken uit Newvision Propost 2000 automaten

Op 6 november 2006 heeft TNT in een nieuw type zelfbedieningspostkantoor te Heemstede een tweetal automaten in gebruik genomen, die automaatstroken op dragerpapier produceerden. Voor het eerst werden naast de waarde ook de automaatnummers op de stroken geprint, respectievelijk PK000001 en PK000002. Nieuw waren ook de pakketstroken met een barcode. De klant kan het verloop van de bezorging volgen via het track&trace systeem.
In de jaren erna zijn in totaal 13 automaten in bedrijf geweest. De laatste locatie (Zeist) is op 18 november 2010 gesloten.

De automaten in Heemstede

Eerste dag Heemstede

Pakketstrook Heemstede

Bon eerste dag Heemstede

De looptijden van deze automaten zijn:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Plaats:
Heemstede
Nijmegen
Rotterdam
Apeldoorn
Papendrecht
Den Haag
Zeist
Automaatnummer:
PK000001 en PK000002
TNT00001 en TNT00002
TNT00003 en TNT00004
PK000003 en PK000004
PK000005
TNT00005 en TNT00006
PK000006 en PK000007
Eerste dag:
06-11-2006
10-11-2006
30-03-2007
21-06-2007
09-11-2007
25-04-2008
16-05-2008
Laatste dag
02-04-2009
aug. 2009
juli 2009
08-10-2009
eind 2009
28-02-2010
18-11-2010


Automaatstroken uit aCon-automaten

Vrij onverwacht zijn begin 2008 automaten van het Deense merk aCon geplaatst in Super de Boer supermarkten in Roosendaal, Breda and Ridderkerk, respectievelijk op 19, 20 and 21 februari 2008. Op 18 juli 2008 zijn nog twee aCon-automaten geplaatst en wel in Kruidvatwinkels in Hoofddorp en Veenendaal.
Deze automaten geven naast automaatstroken ook verschillende soorten pakketstroken af voor onder andere verzekerd, aangetekend of remboursvervoer. Na een proefperiode van bijna 8 maanden zijn de aCon-automaten in Roosendaal, Breda en Ridderkerk op 9 oktober 2008 verwijderd.
De automaten in Hoofddorp en Veenendaal zijn op 30 maart 2009 verwijderdAutomaatstroken uit Gunnebo-automaten

Tevens startte TNT Post met een proef met automaten van het merk Gunnebo in Jan Linders supermarkten in Arnhem, Cuijk en Heerlerheide, respectievelijk op 8 maart, 9 april en 30 mei 2008.Deze automaten geven wel automaatstroken, maar geen pakketstroken. De drie automaten geven sinds 30 juni 2009 geen stroken meer af. Wel kan men er nog geld uit opnemen.
| postzegelboekjes Nederland | postzegelboekjes buitenland | hangboekjes |
| rolzegels Nederland | rolzegels rugnummertypen |
| automaatstroken Nederland | automaatstroken buitenland |
| loketstroken Nederland | loketstroken buitenland | klüssendorf rugnummers |
| actueel | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| bulletin | lidmaatschap | namen en adressen | links | forum |