Baliefrankeermachines

Frankeerstroken uit loket- of baliefrankeermachines -in de jaren negentig werden de klassieke postkantoorloketten met de modernisering van de kantoren vervangen door open balies- onderscheiden zich van de automaatstroken doordat ze alleen frankeergeldig zijn op de dag van afgifte. De stroken hebben vrijwel altijd een datum-aanduiding en hoeven niet te worden afgestempeld, vergelijkbaar met de zogenaamde rood-frankering. We beperken ons tot de frankeerstroken die afkomstig zijn uit door TPG, voorheen PTT, gebruikte machines, dit ter onderscheiding van de particuliere frankeermachines.


Loketfrankeermachines van de firma Frama

Na een proefperiode met 'Setright' en 'Satas' machines werd vanaf 1977 geŽxperimenteerd met loketfrankeermachines van de firma Frama. In Amsterdam -Oosterdokskade- werd met een drietal prototypen (herkenbaar aan de 'kleine uur-aanduiding') gewerkt, met als begin-datum 17.10.77. Al snel -december 1978- worden seriemodellen ingezet met 'grote uur-aanduiding'. Vanaf 20.05.1981 werd bij vijf machines een clichť ingezet waarbij een FM-nummer aanwezig is, voorheen was telkens sprake van de aanduiding FM 000.

Loketstrook FRAMA, prototype
prototype met 'kleine uur-aanduiding', eerste dag 17.10.77
Loketstrook FRAMA, seriemodel
FM 3282 seriemodel met 'groot uur', 20.08.81

Het zou nog tot 27 januari 1986 duren voordat op een groot aantal kantoren (126) Frama loketfrankeermachines in gebruik zouden worden genomen. Postaumaat leverde geruime tijd stroken van de eerste- of laatste-dag van gebruik, ook werden speciale Postaumaat FDC's gemaakt. Halverwege de jaren negentig werden steeds meer Frama's buiten gebruik gesteld en per 1 september 1998 werd het gebruik van ruim honderd machines "officieel" beŽindigd. Na een korte doorstart met 20 machines besloot PTT toch om niet met de Frama loketfrankeermachines door te gaan.

Loketstrook Oldenzaal
FM 5000 Oldenzaal uit grote serie van 27.01.86
Loketstrook FDC
Postaumaat FDC van FM 5037

Baliefrankeermachines van de firma Hytech

Een korte periode waarin met printers van de firma Hytech automaatstroken werden beproefd (zie hiervoor de pagina automaatstroken Nederland), bleek de opmaat te vormen voor het op grote schaal inzetten van baliefrankeermachines van Hytech. In Nederland is op 29 mei 2001 de eerste Hytech baliefrankeermachine in gebruik genomen in PTT Business Points. Business Points zijn lokaties die zich voornamelijk richten op de zakelijke post van het midden- en kleinbedrijf. In juni 2002 zijn successievelijk nog 30 machines geplaatst. De machines produceerden witte zelfklevende stroken met rode opdruk.

Baliefrankeerstrook Hytech, proeffase
Hytech, beginfase


Baliefrankeerstrook Hytech, bon
Hytech, bon beginfase

Op 2 juli 2001 is de witte strook vervangen door een rood/oranje strook met zwarte opdruk. In sommige machines is per ongeluk de druk van de witte stroken blijven zitten, waardoor er (kopstaand) verkeerde stroken uit de machine kwamen.

Baliefrankeerstrook Hytech Hytech, normale opdruk

Baliefrankeerstrook Hytech, opdruk proeffase Kopstaande Hytech, oude opdruk
Baliefrankeermachine Hytech
Hytech baliefrankeermachine

Inmiddels is er een groot aantal Business Points. Er is een overzicht van de postkantoren, businesspoints en servicepunten online. In de loop van 2001 zijn ook alle "gewone" postkantoren uitgerust met deze printers.
Vanaf 2 januari 2002 wordt op deze stroken de waarde niet meer in f aangegeven, maar in €.

Medio september 2002 is de koptekst PTT POST BV op de bonnen vervangen door TPG Post.

Koptekst TPG POST

En vanaf eind december 2002 zijn de frankeerstroken met de druk PTTPOST geleidelijk vervangen door rollen met de tekst TPGPOST. Oude voorraden met PTTPOST bleven daarnaast gewoon in gebruik.
     
Logo TPG POST ipv PTT POST

Vanaf medio januari 2003 is op de bonnen de tekst GEHOLPEN DOOR VERKOPER toegevoegd. De verkoper diende haar of zijn naam te programmeren.

Bon met GEHOLPEN DOOR VERKOPER

Sinds 24 maart 2003 wordt op de frankeerstroken van de postkantoren het nummer gedrukt waaronder het postkantoor (PK) bekend is en met ingang van 12 mei 2003 ook op frankeerstroken van business points (BP) en servicepunten (SP).

PK nummer

Op 17 november 2003 zijn in alle postkantoren frankeerstroken in gebruik genomen met de namen van 81 straten overal ter wereld. Deze stroken hebben links en rechts een schijntanding. In de loop van 2004 zijn deze rollen geleidelijk ook geleverd aan business points en service punten, maar daarnaast bleven daar oude voorraden met PTTPOST en TPGPOST gewoon in gebruik.

Gekarteld papier

Vanaf begin april 2005 is het straatnamenpapier geleidelijk in een nieuwe oplage, die minder storingsgevoelig is, in de postkantoren geÔntroduceerd. Dit papier heeft geen tanding. In de maanden daarna zijn deze rollen geleidelijk ook geleverd aan business points en servicepunten. Aldaar bleven de oude voorraden met PTTPOST, TPGPOST en met het gekartelde straatnamenpapier gewoon in gebruik.

Ongekarteld papier


Begin 2007 is het TPG POST-logo op de stroken geleidelijk vervangen door het TNT post-logo.
TNT post-logo


Vanaf 2 april 2007 gebruikt TNT het papier ook voor het printen van Aangetekend Binnenland, Garantiepost en Basispakket met de daartoe bestemde barcodes.

Barcodestroken

Proef met baliefrankeermachines


Op of omstreeks 29 juni 2009 zijn in tien winkels in Z-Holland nieuwe baliefrankeermachines geÔnstalleerd. Zij geven bijgaande loketstroken af.Het betreft een proefperiode van ca. 3 maanden.De laatste dag van deze proef was 2 oktober 2009.

De adressen zijn:

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
Gemakswinkel
Primera
Readshop
Boekhandel
Spar
Super de Boer
Tabak en Gemak
Gemakswinkel
Bruna
Primera
Ternatestraat 28
Dijkshoornseweg 31
Ambachtsplein 9
Hoornesplein 129
Lange Mare 78-80
Stationsweg 44
Lindelaan 243
De Strooplikker 1
Koningin Julianaplein 24
van Barbansonstraat 63
2612 BG
2635 EJ
2391 BD
2221 BJ
2312 GT
2312 AV
2282 EV
2461 CW
2273 BR
2274 SM
DELFT
DEN HOORN
HAZERSWOUDE
KATWIJK
LEIDEN
LEIDEN
RIJSWIJK
TER AAR
VOORBURG
VOORBURG

In januari 2011 is het straatnamenpapier massaal vervangen door blanco papier. Tevens is een nieuw vetter lettertype op de stroken ingevoerd.


Blanco papier

Een uitzondering vormen de postkantoren (PK). Die gebruiken in 2011 nog wel het straatnamenpapier. De zwarte balk bovenaan is echter vervallen en rechtsboven wordt TNT POST geprint. Bovendien zijn de opdrukteksten op de pakketstroken gewijzigd.


TNT POST

  Businesspoints baliefrankeermachine overzicht.
(versie September 2011)

De laatst bekende strook met die tekst is van 8 juli 2011. Op een strook van 13 juli 2011 bleek TNT Post te zijn vervangen door PostNL. De exacte datum van omzetting moet tussen 8 en 13 juli 2011 liggen.
  

De achterzijde van het bonnenpapier is in de loop van oktober 2011 gewijzigd. Geleidelijk is het TNT Post-logo vervangen door het PostNL-logo en de tekst Bedankt voor uw aankoop!

  

Vanaf januari 2007 heeft op de baliefrankeerstroken het TNT post logo gestaan, ook nadat met ingang van 31 mei 2011 de nieuwe organisatie PostNL is ontstaan. Eerst in maart 2013 is het PostNL logo op de stroken aangetroffen. Kennelijk heeft men eerst de voorraad voorgedrukte rollen met TNT post logo opgemaakt.

  
 


Deze PK-stroken komen ook voor op wit papier


Daarnaast zijn stroken bekend met een ander type opdruk (vette waardeopdruk), zowel op staatnamenpapier als op wit papier.
  

Sinds december 2013 is een frame met PRIORITY toegevoegd aan de stroken op post buiten Nederland. Het frame is 19 mm breed. De stroken op post binnen Nederland zijn niet gewijzigd (zie de strook van dezelfde datum 09-12-13).
  

Vanaf 2 januari 2014 zijn opnieuw enkele wijzigingen aangebracht.
  - Het geprinte PRIORITY-frame is vergroot en is nu 25 mm breed.
  - De waardeopdruk is als gevolg daarvan 3 mm naar rechts verschoven. Voorheen stond het €-teken recht onder de seconde-aanduiding, nu staat het er iets rechts onder.
     

  - Op alle stroken (zowel voor binnenlandse als buitenlandse post) is aan de rechter zijde een verticale zwarte balk toegevoegd.
  - Op alle stroken wordt NEDERLAND voortaan met hoofdletters geprint. Zie de strook van 09-12-13 van PKLP1 114868 (Bruna, 5 Meiplein, Leiden) met Nederland en de strook van 03-03-14 van hetzelfde agentschap met NEDERLAND.
  

Op 30 juli 2014 dook een strook op, waarop in de PRIORITY-opdruk het PostNL-logo is ingeprogrammeerd. Hetzelfde logo komt daarna voor op de blauwe stickers.
  

Op 23 oktober 2014 bleek het PostNL-logo in grijs op de witte rollen loketstroken te worden voorgedrukt. Het blijkt om een kopstaande druk te gaan.Hoe verzamelen?

Ook hier geldt: ieder kan zijn verzameling naar eigen smaak inrichten. Mogelijkheden zijn het verzamelen van:
  • Losse stroken met verschillende waarde-opdrukken, zowel in f als in €.
  • Stroken met bijbehorende bonnen (bonnen worden afgegeven door de machines van de Business Points en soms ook bij de Service Points).
  • Stroken op brieven.
  • Stroken met afwijkingen zoals links of naar rechts verschoven opdruk, verminkte opdruk, schuin afgesneden stroken.
De naamswijziging sinds juni 2002 van PTT POST BV naar TPG POST BV heeft ook zo z'n consequenties voor de doorlopende tekst PTTPOST op de stroken en op de bonnen. Kortom: loketstroken verzamelen is leuk om zo de ontwikkelingen in de moderne postverwerking en de organisatie eromheen te documenteren met stroken en bonnen.

Loketfrankeermachinestroken in het buitenland

Dit is voor de Vereniging POSTAUMAAT nog enigszins onontgonnen terrein. Er is op dit punt in de wereld een grote verscheidenheid aan soorten stroken en labels, zoals de afbeeldingen hieronder aangeven. Voor de specialisten is het belangrijk om over goede bronnen te beschikken. Nieuwe informatie voor de leden, bijvoorbeeld middels een artikeltje in het BULLETIN, is altijd welkom.

Loketstrook Thailand
Thailand

Loketstrook USA, zgn. PVI USA

Loketstrook Japan
Japan

Loketstrook Chili Chili

Loketstrook Frankrijk Frankrijk

Loketstrook Singapore
Singapore

Vanaf 27 oktober 2006 is The International Postage Meter Stamp Catalog beschikbaar gekomen voor leden van de vereniging Postaumaat. De engelstalige catalogus heeft het formaat van een dik telefoonboek. Hij bevat 1216 bladzijden en 6500 afbeeldingen van loketstroken van alle landen van de wereld. Leden die de catalogus willen inzien of er tijdelijk over willen beschikken, kunnen contact opnemen met de secretaris Hens Wolf| postzegelboekjes Nederland | postzegelboekjes buitenland | hangboekjes |
| rolzegels Nederland | rolzegels rugnummertypen |
| automaatstroken Nederland | automaatstroken buitenland |
| loketstroken Nederland | loketstroken buitenland | klüssendorf rugnummers |
| actueel | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| bulletin | lidmaatschap | namen en adressen | links | forum |