Bulletin

Naast de bijeenkomsten in Rotterdam en Utrecht vormt het Bulletin het belangrijkste bindmiddel van de vereniging. Het Bulletin, we zijn inmiddels nummer 100 ruim gepasseerd, verschijnt vier maal per jaar. In de maanden februari, mei, augustus en november, telkens ongeveer drie weken voor de bijeenkomst, valt het in de bus.
Het Bulletin omvat circa 40 pagina's in A4-formaat en tracht met een aantal vaste rubrieken, zoals u die op de verschillende pagina's van deze site kunt vinden, de diverse deelgebieden van ons verzamelterrein te bestrijken. In ieder geval de nieuwtjes, zo mogelijk achtergronden, bijzonderheden en afwijkingen. Ook is in elk Bulletin een uitvoerige kavelomschrijving van onze driemaandelijkse veiling -vaak ruim 500 kavels(!)- te vinden. Uiteraard is er ruimte voor het algemene verenigingsnieuws en kunnen leden verzoeken of advertenties plaatsen.


Hieronder staan, in het PDF-formaat, een aantal artikelen uit oude Bulletins. De afbeeldingen zijn bij de pdf-weergave in kleur, in het gedrukte Bulletin zijn deze illustraties in zwart-wit afgedrukt.
U heeft wel, voor die bestanden, het gratis programma van Adobe, "Acrobat Reader" nodig. (zie het icoontje onderaan)


Download adres van Adobe's "Acrobat Reader"| postzegelboekjes Nederland | postzegelboekjes buitenland | hangboekjes |
| rolzegels Nederland | rolzegels rugnummertypen |
| automaatstroken Nederland | automaatstroken buitenland |
| loketstroken Nederland | loketstroken buitenland | klüssendorf rugnummers |
| actueel | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| bulletin | lidmaatschap | namen en adressen | links | forum |